Eco Of The Week: Влажните зони

No comments


Тази седмица, на 2-ри февруари, отбелязахме Международния ден на влажните зони, затова реших поста Eco Of The Week да бъде посветен именно на тях. Влажните зони са едни от най-уязвимите и в същото време - едни от най-ценните и уникални екосистеми на Земята. Необходимо е да си дадем сметка колко важни са наистина за съхранението на биоразнообразието, но и в същото време е добре да разберем колко зависими сме ние от тях и това как ще ги третираме, определя нашето бъдеще. 


Какво представляват влажните зони?
Според Рамсарската конвенция за влажните зони, за която ще стане дума малко по-надолу, влажните зони са: "области, като блата, тресавища, торфени блата или вода независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна, възсолена или солена, включително области с морска вода, чиято дълбочина при отлив не превишава шест метра." Ако трябва да изброим - всички реки, езера, блата, торфища, мочурища, заливни участъци около реки; лагуни и лимани, устия на реки; солници, оризища, рибарници и т.н.
Каньонът на водопадите, Родопи, 2013 г.Защо са толкова ценни?
(Тук ще си позволя да изброя основните причини, които в WWF България са посочили в - този - пост, а вие може да прочетете по-подробно, като го отворите и ви препоръчвам горещо да го направите!)
  • Влажните зони ни предоставят прясна вода 
  • Влажните зони пречистват водата 
  • Влажните зони изхранват човечеството
  • Влажните зони са люлка на биологично разнообразие
  • Влажните зони се борят с климатичните промени
  • Влажните зони предоставят устойчиви продукти и препитание
Може да изгледате клипчето, за да добиете по-реална представа за това, което изброих.


Рамсарската конвенция
Рамсарската конвенция е международно споразумение, сключено на 2 февруари, 1971 г и точно за това тогава честваме и Международния ден на влажните зони. То цели опазването и устойчивото експлоатиране на влажните зони. България също има Рамсарски места, които може да видите на - тази - карта. 
Шабленското езеро, 2013 г. World Wetlands Day 2015: Wetlands for Our Future

Тазгодишният Международен ден на влажните зони e под надслов "Wetlands for Our Future" и призовава към все по-голямо разпространение на призива за опазването на влажните зони по света и най-вече образоване на младите хора по въпроса, защото все пак те са "нашето бъдеще", което бъдеще, по мое мнение, ще бъде доста апокалиптично, ако не разберат проблема. :D

Изгледайте клипчето, в което Christopher Briggs говори за Деня на влажните зони, 2015 и състоянието на влажните зони на Земята. 


Сайт на Международния ден на влажните зони, 2015
Постете сайта на Международния ден на влажните зони - тук, където може да участвате със снимка в конкурс, да свалите информационни материали или да подкрепите влажните зони като изпълните някои от изброените - тук - неща.
Крушунски водопади, 2013

Подкрепете кампанията на WWF България
Аз продължавам да споделям, но е важно според мен, да се подпишете и да споделите и вие с колкото се може повече хора, за да може заедно да "допишем историята на реките" в България. Подпишете се - тук.

Надявам се днешния пост да ви е харесал и да сте научили нещо ново,
но най-много ще се радвам, ако ви спечеля и за тази кауза. 
Кауза, която смятам за изключително важна предвид това
 колко е обвързана и с живота на човека. 

Поздрави,
Нина

No comments